Met drie geëngageerde collega’s zijn ze. Justine, Pauline en Lieselotte zetten hun schouders onder onderwijstrajecten en zijn het aanspreekpunt voor jongeren en leerkrachten. Ongetwijfeld ben je hen in al hun enthousiasme al eens tegengekomen op Dok Noord of op school!

Hoe ervaar je het nieuwe schooljaar?

Lieselotte: “Ik heb zoveel zin om erin te vliegen. We zijn nu met drie collega’s, we hebben nieuwe projecten, zijn beter georganiseerd en gestructureerd. Let’s go! In september heb ik ook een intervisie met leerkrachten. Dan ga ik in gesprek met leerkrachten om hen te ondersteunen, gaan we na wat terugkerende obstakels zijn, waar leerkrachten nood aan hebben, nadenken over hoe we samen kunnen voorkomen dat jongeren stoppen met school … Het wordt sowieso een boeiende start!”

Waardoor stoppen jongeren met school?

Lieselotte: “Dat hangt samen met verschillende factoren. Het is een maatschappelijk probleem in grootsteden en dan heb je nog de combinatie van sociale achtergrond, kansarmoede, familiale problemen, gebrekkige competenties … Al deze factoren zorgen ervoor dat jongeren het soms niet meer zitten en dreigen uit te vallen. Dan zijn wij er om hen op te vangen.”

Hoe ben je bij JES terechtgekomen?

Pauline: “Ik werk nog maar 6 maand bij JES. Op mijn vorige job, geestelijke gezondheidszorg op de crisisafdeling van een psychiatrie, kwam ik met minderjarigen terecht. Doordat er te weinig voorzieningen zijn komen ook minderjarigen terecht bij de psychiatrie. Daar is het beginnen ‘triggeren’ om met jongeren te werken. Ik vond het heel fijn om met jongeren te bekijken wat hun mogelijkheden zijn om wel in de maatschappij te kunnen fungeren. Toen heb ik de klik gemaakt en zo ben ik bij JES terecht gekomen. Ik geef groepsaanbod voor jongeren uit het deeltijds onderwijs. Het is een sterk concept waarbij jongeren hun eigen bedrijf opstarten en vb. zelf creatieve spullen maken in ons steamlab of een activiteit in mekaar steken in het OverKop.

Wie is wie?

Lieselotte Mares

 • 26 jaar
 • Werkt 2,5 jaar bij JES. Focus: stage-uitval, transitietrajecten en voortrajecten.
 • Studeerde maatschappelijk werk
 • Heeft gewerkt in de bijzondere jeugdzorg
 • Hart voor jongeren. O.a. jaren leiding geweest bij KSA

Justine Devos

 •  34 jaar
 • Werkt 8 jaar bij JES. Focus: NAFT (naadloze flexibele trajecten)
 • Vorige jobs: Groep Intro en vzw Jong
 • Studies: sociaal-cultureel werk

Pauline Wygaerts

 • 28 jaar
 • Werkt 6 maanden bij JES. Organiseert groepsaanbod voor aanloopfase vorming.
 • Studeerde orthopedagogie
 • Heeft gewerkt in de geestelijke gezondheidszorg op de crisisafdeling psychiatrie.

Wat zijn jouw sterktes?

Pauline: “Ik ben spontaan en heb een groot empathisch vermogen. Ik heb begrip van waar mensen komen en wat hun achtergrond is. Dat is volgens mij de basisvoorwaarde om met eender wie samen te werken. Ik geloof ook dat jongeren in staat zijn ergens te geraken, ook al zien ze dat op dat moment niet per se zelf.”

Justine: “Ik ben goed in een band opbouwen met jongeren. Daarnaast zorg ik voor afwisseling in activiteiten en ga ik op zoek naar zaken die aansluiten bij hun leefwereld en persoonlijkheden. We creëren samen een thuis, een plek waar ze zichzelf kunnen zijn. We zijn ook een klein, samenhangend team. De jongeren kennen ons en ook na een traject laten we hen niet los. Nazorg is zo belangrijk en ik stimuleer ook om andere werkingen van JES te leren kennen. Ik sta na 8 jaar nog steeds achter de visie van JES. Ik geloof er echt in. Competenties versterken, ervaringsgericht leren, de ruimte die je krijgt om te experimenteren. Een van mijn sterktes is ook dat ik nog steeds fijn vind, ik ben graag op JES.”

Wat is het meest uitdagende of moeilijke binnen jouw job?

Pauline: “De invulling van duaal leren is nog een zoektocht. Het is voor ons nieuw, maar evengoed voor scholen. Scholen kunnen zich nog aanmelden, het hele jaar door is er instroom. Dus vraag maar raak. We gaan altijd op zoek naar een oplossing en een traject op maat. Hierbij zijn inclusie en participatie belangrijk.”

Justine: “Je ziet soms dat jongeren ongelukkig in het leven staan, dat ze zich niet goed in hun vel voelen, minderwaardig voelen en dat ze het willen opgeven. Daar heb ik het heel moeilijk mee. Jongeren ervaren zoveel druk. Ik droom van een ander onderwijssysteem waarbij er minder prestatiegerichte druk is en er meer wordt ingezet op het versterken van competenties op alle levensdomeinen. Jongeren moeten op hun eigen tempo kunnen leren. Die druk en verwachtingen zorgen voor veel struggles.”

Waar krijg je het meeste voldoening van?

Lieselotte: “Jongeren die positief kunnen doorstromen, die op hun pootjes terecht komen en er terug voor gaan vb. door het volgen van een nieuwe opleiding, een job vinden, nieuwe talenten ontdekken … Of als er een jongere tijdens een vorming in de klas zegt: ‘Merci om mij hierop te wijzen en nieuwe dingen aan te leren, ik heb hier nog nooit bij stilgestaan.’ Het zit soms in de kleine dingen die een groot verschil maken.”

Lisa De Pelsmaeker september 2021

Wat doet het onderwijsteam van JES Gent?

Stage-uitval
We bieden verschillende trajecten aan voor Gentse voltijdse BSO scholen om samen stage-uitval te voorkomen. We werken op verschillende niveaus: met individuele jongeren, klasgroepen, de school, … Omdat we vanuit JES Gent willen inspelen op concrete noden, voorzien we vraaggerichte trajecten en een concreet aanbod.

NAFT
NAFT staat voor werken aan jezelf en je plaats vinden in een groep en maatschappij. Alle jongeren uit Gentse scholen kunnen een traject volgen. Het CLB meldt jongeren aan en dan bekijken we wie de beste begeleiding kan bieden. Het gaat zowel om individuele begeleiding als groepsmodules. De groepsmodules richten zich vooral op het uiten van emoties en omgaan met emoties. Denk aan zelfvertrouwen, boosheid, angst …


Transitietrajecten
JES Gent maakt deel uit van het Oost-Vlaamse partnerschap dat transitietrajecten aanbiedt. In deze trajecten werken we met jongeren die mogelijks school vroegtijdig willen verlaten. We gaan met hen op zoek naar hun interesses, hun drijfveren, hun kwaliteiten, … . Om op termijn een plan op te stellen waarbij terug naar een opleiding gewerkt wordt of naar een job. De rode draad in alles is het versterken van de jongeren hun competenties. Sleutelcompetenties zijn essentieel voor het traject van de jongere.

Aanloopfase vorming
Jongeren leren hier vaardigheden die later goed van pas komen: aangepaste communiceren, feedback durven vragen, met deadlines werken. De jongeren starten in groep met een eigen ondernemingsproject. Ze starten hun eigen zaak waar ze hun talenten inzetten en aan hun werkpunten werken. Het is de bedoeling dat de groep functioneert als een team waarbij iedereen vertrekt vanuit hun eigen sterktes en talenten.